1. Analys av nuläget

27 september 2012

Vid ditt första möte med rådgivaren går vi igenom din aktuella situation. Både rent finansiellt och avseende livssituationen, som inkluderar boende och familjesituation. Sedan diskuterar vi vilken målsättning du har med ditt sparande och vilken risknivå som känns rimlig. Ofta är vi mer försiktiga än klienterna. Det handlar i mångt och mycket om vilka förväntningar som finns. Ju högre avkastningskrav, desto högre risk. Vi har dessutom avrådningsplikt om du vill göra något som vi anser är alltför riskabelt, omotiverat eller dyrt.

,
Verdana

Verdana