4. Kontinuerlig uppföljning

27 september 2012

Vi arbetar med återkommande avstämningar och regelbunden uppföljning där vi går igenom vilka trender, hot och möjligheter vi kan se. Du får en aktuell lägesanalys och en sammanställning av dina innehav, så att vi kan diskutera eventuella förbättringar.

,
Verdana

Verdana