Daniel Carlsson Investeringsrådgivare

daniel.carlsson@verdana.se
+46(0)8-557 632 18, +46(0)70-1080618