2. Redovisning av möjligheter

27 september 2012

När vi ses igen presenterar vi den analys av din situation och dina önskemål som vi gjort. Vi gör en sammanställning över dina nuvarande investeringar, pensioner och försäkringar. Du får också våra förslag på möjligheter som ges utifrån den analysen. Här finner du strategier för hur avkastningen skulle kunna öka liksom strategier för hur risken kan sänkas och avgifterna bli så låga som möjligt.

,
Verdana

Verdana