Hur vi arbetar

Vi har utvecklat en metod som styr vårt arbete, där vi med engagemang
och kontinuerlig uppföljning hjälper dig att nå dina mål.

1. Analys av nuläget

Vid ditt första möte med rådgivaren går vi igenom din aktuella situation. Både rent finansiellt och avseende livssituationen, som inkluderar boende och familjesituation. Sedan diskuterar vi vilken målsättning du har med ditt sparande och vilken risknivå som känns rimlig. Ofta är vi mer försiktiga än klienterna. Det handlar i mångt och mycket om vilka förväntningar som finns. Ju högre avkastningskrav, desto högre risk. Vi har dessutom avrådningsplikt om du vill göra något som vi anser är alltför riskabelt, omotiverat eller dyrt.

2. Redovisning av möjligheter

När vi ses igen presenterar vi den analys av din situation och dina önskemål som vi gjort. Vi gör en sammanställning över dina nuvarande investeringar, pensioner och försäkringar. Du får också våra förslag på möjligheter som ges utifrån den analysen. Här finner du strategier för hur avkastningen skulle kunna öka liksom strategier för hur risken kan sänkas och avgifterna bli så låga som möjligt.

3. Hjälp att genomföra förbättringar

När vi har hittat en lämplig och anpassad lösning hjälper vi dig att genomföra den. Det vill säga; vi är din kontaktperson gentemot bolagen och hjälper dig med ändringar och blanketter.

4. Kontinuerlig uppföljning

Vi arbetar med återkommande avstämningar och regelbunden uppföljning där vi går igenom vilka trender, hot och möjligheter vi kan se. Du får en aktuell lägesanalys och en sammanställning av dina innehav, så att vi kan diskutera eventuella förbättringar.

Verdana

Verdana