Konsumentskydd

På Verdana ser vi våra klienter som vår viktigaste tillgång och vi strävar ständigt efter att du som kund ska vara nöjd med bolagets rådgivning. Är du inte nöjd med en tjänst som vi har levererat är det viktigt att du omgående meddelar oss detta genom Klagomålsansvarig på Verdana. Du bör då inkomma skriftligen med relevanta fakta och handlingar kring den tjänst som vi har levererat. Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och Verdana kommer att hantera detta omsorgsfullt.

 

Kundklagomålsansvarig vid förmedlad försäkring:

Klagomålsansvarig:

Anders Hammargren

Verdana Fond och Försäkring AB

Engelbrektsgatan 5

114 32 Stockholm

Tel: 08-411 35 50

Mail: anders@verdana.se

 
 
 
 
 

Kundklagomålsansvarig vid investeringsrådgivning:

Klagomålsansvarig

Garantum Fondkommission AB

Box 7364

103 90, Stockholm

Läs mer på Garantums hemsida: www.garantum.se

 

Klagomål besvaras snarast möjligt och allra senast inom 14 dagar ifrån det att klagomålet erhållits från klienten. Skulle det vara så att klagomålet av någon anledning ej kan besvaras inom utsatt tid informeras klienten om detta samt om vilken handläggningstid som anses vara skälig för det specifika ärendet.

 

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm eller www.arn.se. alternativt Finansinspektionen. Vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen, se www.konsumenternas.se.

Startsidan
Verdana

Verdana