Konsumentskydd

På Verdana ser vi våra klienter som vår viktigaste tillgång och vi strävar ständigt efter att du som kund ska vara nöjd med bolagets rådgivning. Är du inte nöjd med en tjänst som vi har levererat är det viktigt att du omgående meddelar oss detta genom Klagomålsansvarig på Verdana. Du bör då inkomma skriftligen med relevanta fakta och handlingar kring den tjänst som vi har levererat. Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och Verdana kommer att hantera detta omsorgsfullt.

 

Vid missnöje

Vårt mål är att våra kunder alltid ska vara nöjda med vårt samarbete. Därför är det viktigt att du som kund kontaktar oss om du anser att vi har handlat fel.
Om du tycker du att vi har handlat fel i en rådgivningssituation ska du i första hand vända dig till din förmedlare. Ofta räcker det med ett samtal för att reda ut eventuella missförstånd. Känner du dig fortfarande felbehandlad efter att ha pratat med din förmedlare kan du begära prövning hos klagomålsansvarig på Säkra.
 
 

Klagomålsansvarig

Verdana Fond & Försäkring ingår i Säkragruppen. Säkra har centraliserad klagomålshantering, vilket innebär att Säkra AB hanterar samtliga klagomål som framförs mot respektive förmedlarbolag som ingår i Säkragruppen.

Säkra AB
Att: Pontus André
Box 5775
114 87 Stockholm
klagomal@sakra.se

 

Kontroll av tillstånd

Säkra har lagstadgade tillstånd för sin verksamhet vilka kan kan kontrolleras hos Bolagsverket och Finansinspektionen.

 

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm
08-408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

 

 

 

Startsidan
Verdana

Verdana