Vårt erbjudande

Vi arbetar framför allt med fyra olika typer av klienter. Privatpersoner, företagare, elitidrottare och utlandssvenskar.
Läs mer under varje rubrik för att se vad vi erbjuder.

Privatpersoner

Det finns inte två klienter med exakt samma förutsättningar och målsättningar. Dessutom är marknaden i ständig förändring. Därför skräddarsyr vi finansiella lösningar för dig och din familj. Detta inkluderar sparanden i olika former som fonder, garantiprodukter, kapitalförsäkringar, hedgefonder och pensionsförsäkringar. Men vi hjälper dig även med att hitta försäkringsskydd för barnen och för familjens sjukvård. Allting vi gör handlar om att ge dig trygghet.

Företagare

Livet som företagare är stressigt och ansvarsfullt, men bjuder också på stora möjligheter för den som planerar väl. Utifrån din agenda och dina mål hjälper vi dig att hitta lösningar som ska hjälpa dig att nå målen. Utan onödiga risker, varken för dig eller dina nära och kära. Som företagare får du tillgång till kostnadsfri expertis och beslutsstöd när det gäller:

 

• Moderna och kostnadseffektiva pensions- och trygghetslösningar

• Kapitalförvaltning av bolagets överskottslikviditet och pensionskapital

• Skatteoptimerade uttag ur ditt aktiebolag

• Hur du går tillväga om/när du ska sälja ditt aktiebolag

Elitidrottare

Som elitidrottare har man en kort yrkeskarriär. Även om man kan tjäna stora summor på tävlingar och sponsring, har man all anledning att planera för hur pengarna ska kunna räcka till även i framtiden. Dessutom är det omöjligt att veta när karriären tar slut, då skador och annat kan komma plötsligt. Verdana har erfarenhet från den här unika klientgruppen och vet vilka lösningar som behövs, både vad gäller trygghet vid skada och sjukdom och långsiktiga lösningar för ekonomiskt trygghet i framtiden.

Utlandssvenskar

Vi hjälper svenskar som är bosatta i utlandet med investeringar, pensionssparande och hur man undviker dubbelbeskattning. Dessutom är sjukvårdsförsäkringar i många fall nödvändiga för att säkra snabb och god vård. Vi sköter detta från Sverige – men reser även runt bland våra klienter i utlandet så att vi får det personliga mötet.

Verdana

Verdana