Verdana tackar advokat och före detta justitieminister Thomas Bodström för luncheventet ”Hur stoppar vi gängkriminaliteten ur en advokats perspektiv kontra en politikers. Verdana vill även passa på att tacka alla er som deltog på eventet.

14 november 2022
,
Verdana

Verdana