Tillstånd

Försäkringsförmedling

Verdana Verdana Fond och Försäkring AB, org.nr: 556641-1038, är en försäkringsförmedlare med tillstånd och är under tillsyn av Finansinspektionen. Dessa tillstånd är:

  • 2006-07-06 Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling
  • 2006-07-05 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)

Anknutet ombud

Verdana är ett anknutet ombud åt Garantum, org. nr: 556668-1531 Ett uppdrag som anknutet ombud åt Garantum innebär att det anknutna ombudet för Garantum räkning och med stöd av Garantums tillstånd, utöver sin ordinarie verksamhet som försäkringsförmedlare, kan marknadsföra och distribuera Garantums tjänster och produkter samt lämna investeringsrådgivning kring dessa tjänster och produkter. Verdana är licensierade för investeringsrådgivning av SwedSec via Garantum.

Övriga licenser och medlemskap

Bolaget är anslutna till förmedlarorganisationen Hjerta och medlem i SFM samt är anslutna till InsureSec som är branschorganisationer för professionellt verksamma försäkringsförmedlare.

Samtliga rådgivare och övriga nyckelpersoner på företaget genomgår årligen kunskapsuppdateringar.

Läs gärna mer på www.fi.se, www.unitedsecurities.se, www.swedsec.se, www.insuresec.se och www.sfm.se.

Startsidan
Verdana

Verdana