Tillstånd

Försäkringsförmedling

Verdana (Verdana Fond och Försäkring AB, org.nr: 556641-1038) har tillstånd för försäkringsförmedling hos Finansinspektionen. Dessa tillstånd är:

 

  • 2006-07-05 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
  • 2008-04-02 Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
  • 2006-07-06 Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
  • 2006-07-06 Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling

 

Bolaget har enligt Lag (2005:405) om försäkringsförmedling därmed rätt att:

 

1. Lägga fram eller föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås,

2. För någon annans räkning ingå försäkringsavtal, samt

3. Bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal.

 

Anknutet ombud

Verdana är även ett anknutet ombud åt United Securities (US) (org. nr: 556547-9309). Ett uppdrag som anknutet ombud åt US innebär att det anknutna ombudet för US räkning och med stöd av US tillstånd, utöver sin ordinarie verksamhet som försäkringsförmedlare, kan marknadsföra och distribuera US tjänster och produkter samt lämna investeringsrådgivning kring dessa tjänster och produkter. Dessa produkter och tjänster är exempelvis investering i depå eller , investeringssparkonto.

 

Övriga licenser och medlemskap

Genom US är Verdana licensierade för investeringsrådgivning av Swedsec. Bolaget är också medlemmar i Insuresec och SFM som är branschorganisationer för professionellt verksamma försäkringsförmedlare.

 

Samtliga rådgivare och övriga nyckelpersoner på företaget genomgår årliga kunskapsuppdateringar för att säkerställa de anställdas kunskaper. Som kund kan du därför känna dig säker på att dina uppgifter alltid hanteras korrekt hos oss på Verdana. Läs gärna mer på www.fi.se, www.unitedsecurities.se, www.swedsec.se, www.insuresec.se och www.sfm.se.

 

verdana_logotyper_2

 

Startsidan
Verdana

Verdana