Tillstånd

Försäkringsförmedling

Verdana Verdana Fond och Försäkring AB, org.nr: 556641-1038, är en försäkringsförmedlare med tillstånd och är under tillsyn av Finansinspektionen. Dessa tillstånd är:

  • 2006-07-06 Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling
  • 2006-07-05 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)

 

 

 

Övriga licenser och medlemskap

Bolaget är anslutna till förmedlarorganisationen Hjerta och medlem i SFM samt är anslutna till InsureSec som är branschorganisationer för professionellt verksamma försäkringsförmedlare.

Samtliga rådgivare och övriga nyckelpersoner på företaget genomgår årligen kunskapsuppdateringar.

Läs gärna mer på www.fi.se, www.unitedsecurities.se, www.swedsec.se, www.insuresec.se och www.sfm.se.

Startsidan
Verdana

Verdana